Vystoupení školáků ke Dni matek

V úterý 17. května 2022 se v kulturním domě ve Skalici konalo vystoupení dětí základní školy ke Dni matek, na které všichni školáci dlouho a poctivě trénovali. Během zhruba hodinového představení se se svými čísly představily děti všech ročníků, a tak si maminky, spolu s ostatními milými diváky, mohly naplno užít beruškový taneček prvňáčků, operku O červené Karkulce…

Preventivní programy u školáků

V pátek 13. května 2022 se děti základní školy zúčastnily lekce preventivného programu. Ti mladší z nich se věnovali tématu „Táhneme za jeden provaz“, během kterého se zapojily do řady zajímavých aktivit a povídali si o tom, jak se k sobě chovat, pomáhat si a vzájemně se respektovat. Starší děti se pak krom podobných oblastí společně zaměřily také…

Koníci v mateřince

Mateřská škola v pátek 13. května 2022 přivítala vzácnou návštěvu. Setkání se uskutečnilo na školní zahradě, za krásného slunečného dopoledne. Pozvání přijala paní Jolana Míčková s dcerou Katkou a nechyběli ani koníci Amálka, Dukáty a Demi. Dětičky byly motivovány tématem o zvířátkách na statku, kterému se v daném týdnu věnovaly. Nyní, měly možnost pomoci prožitkového…

Poslední muzikoterapie v mateřince

V pondělí 9. 5. 2022 se v tělocvičně školy odehrála poslední muzikoterapie pro mateřinku. Děti se pomocí písní a vyprávění přenesly do jarního období, které je plné různorodých zvuků z přírody. Seznámily se s hudebními nástroji, jako je např. „Kalimba, bubny djembe, rámový buben, píšťala koncovka, tibetské mísy a jiné“. Společně si zazpívaly, zatančily, rytmizovaly. Na závěr se zklidnily…

Besídka v mateřince ke Dni maminek s pasováním na školáky

V pátek 6. 5. 2022 jsme společně s rodiči oslavili Den maminek. Děti se těšily, jak předvedou, co se naučily. Besídka probíhala v nedaleké kavárně „Skalice Cafe“. Krátké pásmo písniček, básniček, tanečků, bylo celé věnované maminkám. Závěr besídky patřil rozdáváním vlastnoručně vyrobených dárečkům a kytiček maminkám. Za krásné, milé vystoupení, získaly potlesk a slova chvály, od samotných maminek,…

Rej čarodějnic v mateřince

V pátek 29. dubna 2022 se naše školička proměnila v čarodějnickou školku, plnou čarodějnic, čarodějů, kouzelnic a kouzelníků. Děti se na čarodějnické dopoledne pilně připravovaly celý týden, a když nastal tolik očekávaný den, užívaly si každé chvíle naplno. Učily se čarovat, létat na koštěti, vařit lektvar. Společně si zapívaly, zatančily na pravou čarodějnickou diskotéku, vyzkoušely…

Mechuláci v mateřince

Ve čtvrtek 29. 4. 2022 přijali naše pozvání do školičky Mechulaláci, aby pověděli dětem příběhy z beskydských lesů. Děti se tak pomocí písní přenesly do pohádky. Zhlédly a vyslechly nádherné autorské písně samotných pohádkových postav Mechulaláků. S chutí, zájmem a dětskou zvídavostí se zapojily do interaktivního hudebního programu, při kterém si zopakovaly roční období. Představení se dětem…

Den Země a naše pomoc přírodě

V pátek 22. dubna 2022 jsme společně oslavili Den Země. Při této příležitosti si pro děti SRPŠ připravilo na několika stanovištích zajímavé úkoly, do kterých se aktivně zapojily děti nejen ze základní, ale také z mateřské školy. Součástí procházek Skalicí připravených ve dvou variantách – pro starší a mladší děti – byl i úklid okolní přírody. Děti,…

Lekce plavání

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se naši žáci zúčastnili první lekce plavání na 11. základní škole Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku. Během kurzu se budou učit základní techniky plavání s různými pomůckami i bez nich, plavání pod vodou, ale také řadu zábavných her. Děti se na plavání velice těšily a my věříme, že jejich nadšení vydrží…

Zápis dětí do 1. třídy

V úterý 14. dubna 2022 proběhl na naší kole zápis dětí do 1. třídy, během kterého budoucí prvňáčci prokázali své schopnosti a dovednosti v celé řadě různých úkolů a aktivit. Hned v úvodu děti získaly vlastní amulet, se kterým po celou dobu pracovaly a který jim a také jejich rodičům posloužil jako zpětná vazba k vypracovaným úkolům zahrnujícím poznávání…