Projektový den s Armádou ČR

V úterý 22. listopadu 2022 měli naši žáci možnost seznámit se s prací příslušníků Armády ČR. Po zajímavé přednášce, v rámci které se děti dozvěděly základní informace o armádě, její historii a činnostech, následovaly praktické ukázky z chemické ochrany a zdravotnické přípravy. Děti si tak mohly samy vyzkoušet, jaké to je chodit s plynovou maskou a speciální pláštěnkou,…

Třeťáčci v knihovně

Děti ze třetí třídy byly 8. listopadu 2022 v knihovně na lekci, ve které se dozvěděly zajímavosti o našich nejznámějších ilustrátorech. Už ví, co je to tiráž a jaké informace se v ní dozvědí. Paní knihovnice jim přečetla pohádku Makarony jdou na procházku od Miloše Macourka a děti si zkusily nakreslit ilustraci. V knihovně se…

Literární soutěž na Čeladné

V pátek 4. listopadu 2022 se žáci naší školy Alžběta Kocourková ze 4. ročníku a Richard Foldyna z 5. ročníku zúčastnili literární soutěže Kalusův kalamář v základní škole na Čeladné. Jedná se o tvůrčí psaní, kdy děti dostanou téma a mají vytvořit báseň. Do veršování na téma “Sport” se pustily děti ze ZŠ Čeladná, ZŠ…

Halloween ve Skalici

V pátek 4. listopadu 2022 se u kulturního domu ve Skalici začala scházet nejrůznější strašidla, bubáci z hororové říše, ale i pohádkové a filmové postavičky, které se společné vydaly na strašidelný průvod. První zastávka je čekala ve Skalice Cafe, kde byly vyhlášeny výsledky naší tradiční dýňové soutěže, které se letos zúčastnilo přes 30 soutěžících! Poté následovala…

Knihovnická lekce v 1. třídě

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 se prvňáčci vydali do knihovny ve Skalici, kde pro ně měla paní knihovnice připravenou první ze tří lekcí, které v tomto školním roce absolvují. Děti měly možnost se seznámit s knihovnou a knihami vhodnými pro začínající čtenáře. Čekala na ně i pohádka o špačkovi Kamilovi, výtvarná dílnička, ve které si svého malého…

Robotika u prvňáčků

I na naší škole zapojujeme do výuky činnosti podporující rozvoj znalostí a dovedností práce s moderními technologiemi. Výuka je tak už od těch nejmenších zpestřována využívání robotických zařízení. Prvňáčci si v hodinách velmi oblíbili především práci s Bee-boty, pomocí kterých mimo jiné rozvíjí logické myšlení, prostorovou představivost a plánování. Malé roboty tak umí naprogramovat při určování počtu prvků,…

Medové snídaně

V pondělí 24. října 2022 se naši školáci zapojili do projektu Medové snídaně, jehož cílem je propagace zdravého životního stylu, správných stravovacích návyků, medu jako potraviny i medu jako léku. Součástí byla i přednáška o historii včelařství, péči o včelstvo, ohrožení včelstev, ale například i o praktických radách, jak postupovat v případě bodnutí včelou. Po načerpání všech…

Svět techniky a děti ze 3. a 4. třídy

Tentokrát navštívili DOV žáci 3. a 4. ročníku. Byl pro nás připraven program, kde se žáci seznámili s historií utajovaných zpráv a s různými druhy šifrování založenými na matematických dovednostech.  Zábavnou formou se naučili kódovat i prolomit tajemství různých šifer. Tento program byl určen žákům vyšších ročníků, přesto nám byl podán tak, abychom z něj měli ten největší užitek.…

Podzimní sportování

V úterý 5. října 2022 se konalo naše Podzimní sportování, kterého se mohli zúčastnit rodiče s dětmi mateřské i základní školy. Během akce děti plnily celou řadu disciplín, mezi kterými nechyběla bramboriáda – párová překážková dráha s bramborami, dýňoslalom – hokejový slalom s látkovou dýní, peckiáda – hod peckami na cíl, moštárna – přenášení jablečné…

Canisterapie v mateřince

V úterý dne 4. října 2022 proběhla v mateřské škole pod záštitou organizace PODANÉ RUCE, z. s. canisterapie.  Přišla nás navštívit fenka labradora Daffné s dvěma dalšími psími slečnami. Daffné ovšem není obyčejnou fenkou, ale certifikovanou canisterapeutkou. Vyjma pohlazení získaly naše děti možnost zjistit, co to obnáší být canisterapeutickým psem, jak probíhá jejich cvičení a jak dokáže dotek…