Hudební dopoledne s rodiči a prarodiči v mateřince

V pátek 1. prosince 2023 navštívili děti v mateřince jejich příbuzní a společně jsme prožili báječné hudební dopoledne. Paní učitelky měly připravenu spoustu zábavných aktivit, do kterých se s dětmi zapojili i jejich rodinní příslušníci. Společně strávený čas jsme si všichni náramně užili a už teď se těšíme na příští setkání v únoru!    …

Zlatý brouček u Soviček

Ve třídě Soviček jsme na podzim rozjeli projekt s názvem „Zlatý brouček u Soviček”. Děti mají tak možnost na víkend broučka přinést domů a v pondělí jej opět přinést do MŠ s krátkým textem, obrázkem, či povídáním, co s broučkem zažily. Děti poté o svých zážitcích vyprávějí ostatním dětem ve třídě. Děkujeme moc rodičům za zpětnou…

Sovičky – Druhá knihovnická lekce

V úterý 28. 11. 2023 se děti ze třídy Soviček zúčastnily druhé knihovnické lekce. Seznámily se tak s novými zimními říkankami s pohybem, vyslechly si dvě pohádky, pracovaly s textem pohádky, kdy odpovídaly na otázky k ověření pozorností dětí. Dozvěděly se, jak je důležité správně se oblékat k danému počasí, že je důležité jíst ovoce…

Pohádka O rukavičce

Děti z mateřinky se při společné vycházce do přírody pokusily vyrobit velkou rukavičku z podzimního listí. Poté se pustily do tanečku při poslechu písně „Rukavice pletené”, kterým se pokusily konečně přivolat sníh. Následně zhlédly další pohádku – tentokrát  „O rukavičce”. Dopoledne plné smíchu, radosti a spokojenosti jsme si báječně užili. Odměnou nám byla práva chumelenice.…

Listopadová knihovnická lekce čtvrťáků

Čtvrťáci navštívili místní knihovnu ve Skalici, kde pro ně paní knihovnice připravila lekci na téma pohádky s hádankou. Děti v týmech porovnávaly své znalosti o pohádkách, počítaly průměrnou výšku trpaslíků, snažily se překládat názvy pohádek z angličtiny, řešily kvíz. Z popletené pohádky zapisovaly názvy jednotlivých pohádek. Cílem nebylo zvítězit, ale aktivně se zúčastnit, dokázat pracovat…

Další divadelní představení v mateřince

V pondělí 13. listopadu 2023 děti z MŠ zhlédly divadelní představení o medvědu Brumlovi a Brumlínkovi. Příběh vyprávěl o kamarádství mezi zvířátky v lese, o důležitosti vzájemné pomoci, kde vše zlé a podlé bude odhaleno a potrestáno. Dětem se divadlo velmi líbilo a už teď se těší na další představení, které se bude konat v…

Vycházka ke krmelci

V pátek 10. listopadu 2023 se děti z MŠ vydaly k myslivně ve Skalici, aby donesly krmení pro lesní zvířátka. Nadělily zvěři kaštany, jablíčka, mrkev a další dobroty, aby se zvířata měla na podzim dobře a netrpěla hladem. Na pasece jsme si společně zatancovali na tematické písničky. Nakonec děti zhlédly divadelní představení pohádky “O červené…

17. listopad

Dne 16. listopadu 2023 se ve vrstevnickém učení děti čtvrté a páté třídy zamýšlely nad významem slov demokracie a totalita. Dozvěděly se, proč vyšli studenti v roce 1989 do ulic a nahlédly do problematiky sledu událostí následujících dní. V různých aktivitách se seznámily s nejdůležitějším děním revolučního období.             Fotogalerie-…

Den s rodinou v mateřince

V pondělí 30. října 2023 děti v MŠ navštívili jejich rodinní příslušníci. Přivítali jsme maminky, tatínky, babičky, dědečky, a dokonce i mladší sourozence. Všichni se přišli podívat, jak děti pracují při řízených činnostech a jak dovedou s kamarády rozvinout volnou hru. Děti byly moc rády, že si jejich blízcí našli čas a strávili s nimi dopoledne…

Třeťáčci poznávali Frýdek-Místek

Žáci 3. ročníku navštívili sady Bedřicha Smetany v Místku, kde pro ně frýdeckomístecké „íčko“, v rámci Týdne turistických informačních center, připravilo zábavnou a naučnou stezku. Děti prostřednictvím plnění kvízu získaly informace o památkách a zajímavých místech ve Frýdku-Místku (Faunapark, svatojánská věž, sady B. Smetany, Olešná, frýdecký zámek apod.), zjišťovaly tok řeky Ostravice a také se…