Velikonoční tvoření

V pondělí 3. dubna 2023 se v sále kulturního domu ve Skalici konalo velikonoční tvoření rodičů s dětmi naší základní a mateřské školy. Vyrobit a odnést si účastníci odpolední akce mohli celkem šest výrobků. Konkrétně pak slepičku z papíru či vařečky, zajíčka s marshmallowny, velikonočního ptáčka, většího zajíčka z polystyrenových kuželů a krásný sluníčkový polštářek. Společně jsme si tak mohli užít…

Včelky u Zajíčků

Dne 29. března 2023 zažily děti v oddělení Zajíčků netradiční dopoledne zaměřené na poznávání včelek a všeho, co se jich týká. Právě z toho důvodu přišly tento den všechny děti ze třídy ve žlutém oblečení. K bádání využily všechny smysly. Nejprve se seznámily s různými knihami zabývajícími se daným tématem a dozvěděly se, kde včelky žijí, jak jsou důležité,…

Vaření nás baví

S naší paní učitelkou jsem se my žáci 5. ročníku rozhodli strávit jedno dopoledne netradičně, a tak jsme připravovali brambory v textilním sáčku vyrobeném zvlášť pro tento způsob pečení. Upečené brambory jsme si rozřízli, pomazali máslem a zdobili sýrem z projektu Ovoce do škol. Pochoutku jsme si vylepšili pórkem a jinými dobrotami, které jsme si donesli…

Výtvarná soutěž městských školních družin

Dne 22. března 2023 jsem se zúčastnili výtvarné soutěže školních družin na základní školy Elišky Krásnohorské. Z každého ročníku byl vybrán jeden žák. Za první třídu se soutěže zúčastnila Julinka Buroňová, za druhou třídu Miya Vyvialová, třetí třídu reprezentovala Valinka Nekorancová, která nakonec v soutěži získala krásné druhé místo, ze čtvrté třídy jela Alžbětka Kocourková a z páté…

Ponožkový den aneb Světový den Downova syndromu

Většina dětí dnes přišla s každou ponožky jinou. Nebylo to tím, že by si ráno nenašly stejný pár. Věděly, že dnes je Světový den Downova syndromu – 21. 3. Toto datum není vybráno náhodně. Downův syndrom se totiž vyznačuje jedním přebývajícím chromozomem 21. Někdy se také označuje tento syndrom jako trizomie 21. chromozomu. Normálně máme…

Školní výprava do nemocnice

Žáci 4. třídy dne 8. března 2023 navštívili nemocnici ve Frýdku-Místku. Zdokonalili se v první pomoci, zkoušeli správně uvázat trojcípý šátek a získali další potřebné vědomosti a dovednosti. Doufáme, že první pomoc nebude potřeba dát, ale kdyby se přece jen něco stalo, nemusíme se bát, žáci čtvrté třídy ji ochotně poskytnou.        …

Divadelní představení s pohádkou „O Šípkové Růžence“ v MŠ

Ve středu 1. března 2023 bylo pro děti z MŠ připraveno loutkové divadelní představení s pohádkou „O Šípkové Růžence“.  Pohádkou nás provázel vypravěč pohádek pan Daniel Taraba se svou kytarou a loutkami. Divadlo probíhalo ve třídě Zajíčků, kde se sešly všechny děti. Z pohádky „O Šípkové Růžence“ byly děti nadšené! I ti nejmenší sledovali s…

Děti z 1. a 2. třídy se jely podívat výchovný koncert

Ve středu 22. února 2023 se žáci z první a druhé třídy vydali na výchovný koncert na Základní uměleckou školu ve Frýdku-Místku. Účinkující učitelé školy měli pro děti připraven příběh na motivy knihy Ilji Hurníka „Jak se hraje na dveře?“. Součástí představení bylo také seznámení děti se základní uměleckou školou a různými hudebními nástroji. Dopolední program…

Třeťáci navštívili knihovnu

V úterý 21. února 2023 třeťáci navštívili Skalickou knihovnu. Paní knihovnice pro ně připravila povídání o známé autorce knih pro děti – Astrid Lingrenové. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí ze života spisovatelky a seznámily se s některými jejími knihami.