Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání výzva č.  20_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 Název projektu: Inkluze III v ZŠ a MŠ Skalice Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/20735 Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021 Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023 Délka realizace: 22 měsíců Výše podpory: 544 106,00 Kč   Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Naše škola se…

Ovoce do škol

Ovoce do škol Účastníme se projektu “Ovoce do škol”, který probíhá v České Republice  ve spolupráci s MŠMT a Ministerstvem zemědělství již čtvrtým rokem. Cílem projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u dětí a tím bojovat proti dětské obezitě. Podporovat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí.

EU peníze školám

EU peníze školám Matematika – procvičování a upevňování učiva v průběhu školního roku u žáků 1. a 2. ročníku – sčítání a odčítání do 20 bez přechodu a s přechodem desítky, sčítání a odčítání do 100 – různé typy příklady, řešení slovních úloh různého typu, násobení a dělení čísly 0 – 5 (20 materiálů připravených pro…

OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva č. 51 ICT jako nástroj inovace výuky. Cílem projektu bylo zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků pomocí realizace 7 klíčových aktivit. Klíčové aktivity obsahovaly  nejen klasické prezenční vzdělávání, ale i tvorbu e-learningových podpor prezenčního vzdělávání a webové aplikace, pomocí kterých si cílová skupina – pedagogové zapojených škol, bude vzájemně vyměňovat zkušenosti, komunikovat…

OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva č. 57 Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žákův anglickém jazyce formou blended – learningu Naše škola se zapojila do této výzvy, aby prohloubila a vylepšila znalosti anglického jazyka u žáků i učitelů

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání výzva č. 02_16_022 CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001962 Název projektu: ZŠ a MŠ Skalice 22 Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001962 Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2017 Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2019 Délka realizace: 24 měsíců Výše podpory: 565 967,00 Kč   Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy…

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání výzva č.  02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 Název projektu: Inkluze II v ZŠ a MŠ Skalice Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012734 Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019 Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021 Délka realizace: 24 měsíců Výše podpory: 824 664,00 Kč   Tento projekt je…

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Projekt „Šíření příkladů dobré praxe ZŠ a MŠ Nošovice“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012369 Naše škola se účastní, spolu s níže uvedenými školami, projektu v rámci Výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), který je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Projekt byl vyhodnocen jako jeden…